Firma LP Bayer Group Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie na realizację projektu 3.3.3: WSPARCIE W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

www.lavieskintherapy.com

LP Bayer Group realizuje całokształt działań związanych z pośredniczeniem pomiędzy sferą produkcji a konsumpcji.

Wstęp

Handel to jeden z najstarszych zawodów świata. Ta dziedzina gospodarki rozwija się od tysięcy lat, niemal od samego początku ludzkości. Od zarania cywilizacji w miastach Egiptu i Mezopotamii funkcjonowali kupcy, którzy kupowali i sprzedawali towary. Z czasem powstały pierwsze szklaki handlowe, jednym z najbardziej znanych w dziejach świata szlaków handlowych był Jedwabny Szlak, łączący Chiny ze starożytnym Rzymem. Kupcy wędrujący ze swymi towarami mieli do pokonania prawie 6500 km.
Głównym motorem wielkich odkryć geograficznych była nie tylko ciekawość świata, ale przede wszystkim konieczność wyznaczania nowych szlaków handlowych, poszukiwania nowych towarów i rynków zbytu.
Międzynarodowa wymiana towarów jest bez wątpienia jednym z najważniejszych fundamentów współczesnych procesów internacjonalizacji i globalizacji.
Jak wygląda współczesny handel? Jest przede wszystkim nastawiony na współpracę pomiędzy poszczególnymi podmiotami rynku, w wyniku której klienci pod różnymi szerokościami geograficznymi otrzymują produkty z najdalszych zakątków świata.

O firmie

nowe technologie

W handlu korzystamy z nowoczesnych technologii i systemów logistycznych

Doświadczenie

LP Bayer Group to doświadczeni eksperci w handlu międzynarodowym – już od ponad 15 lat wprowadzamy produkty i usługi na nowe rynki

Sieć przedsiębiorstw

Dysponujemy rozwiniętą siecią współpracujących przedsiębiorstw

LP Bayer Group realizuje całokształt działań związanych z pośredniczeniem pomiędzy sferą produkcji a konsumpcji. Zajmujemy się obsługą obrotu towarowego, inwestując i sprzedając towary na wszystkich kontynentach świata.
Korzystając z nowoczesnych technologii i systemów logistycznych dążymy do coraz lepszego zaspokajania stale rosnących potrzeb w obszarze wymiany towarów. Dysponujemy rozwiniętą siecią współpracujących przedsiębiorstw produkcyjnych, hubów hurtowych i detalicznych, zapewniając ciągłość sprzedaży, gromadzenie i przechowywania niezbędnych zapasów, uzupełnianych zakupami towarów.
Eksperci LP Bayer Group od ponad 15 lat działają w branży wprowadzania produktów oraz usług przedsiębiorstw na nowe zagraniczne rynki. W oparciu o własne kompetencje oraz rozbudowane zaplecze biznesowe podejmujemy inwestycje w produkty, poszukujemy nowych rynków zbytu, realizujemy procesy importu i eksportu, zapewniając obsługę logistyczną i formalną.
Doświadczenie międzynarodowe i relacje biznesowe kupców i sprzedawców LP Bayer Group gwarantują naszym klientom usługi na światowym poziomie.

Międzynarodowa wymiana towarów

W latach 2003-2007 wzrost wolumenu światowego handlu wynosił średnio +8%, a wzrost jego wartości wynosił średnio +16% . Euler Hermes, w „Globalnej Prognozy dla Handlu”, spodziewa się wzrostu wolumenu światowej wymiany handlowej w 2017 roku o +4,3% i o +3,9% w 2018 roku. Pod względem wartości przewidujemy jego wzrost o odpowiednio + 7,5% w 2017 r. i + 6,3% w 2018 r.
Jak podaje Eurostat Statistics Explained, według danych z marca 2017 roku, 15 % światowego handlu towarami przypada na Unię Europejską. Wartość międzynarodowego handlu towarami około trzykrotnie przekracza wartość międzynarodowego obrotu usługami, co wiąże się z charakterem niektórych usług i ich utrudnionym handlem transgranicznym. Od 2014 roku Unia Europejska, Chiny i Stany Zjednoczone są największymi światowymi partnerami w handlu międzynarodowym. W 2015 r. całkowity poziom handlu towarami (obejmującego wywóz i przywóz) odnotowany w odniesieniu do UE, Chin i Stanów Zjednoczonych był prawie jednakowy, przy czym w Stanach Zjednoczonych wyniósł 3 633 mld EUR, o 61 mld EUR więcej niż w Chinach i o 115 mld EUR powyżej poziomu zanotowanego dla UE.
W obszarze przepływów eksportu i importu, w 2015 r. Unia Europejska zajmowała drugie miejsce pod względem udziału w światowym eksporcie i imporcie towarów: eksport towarów z UE stanowił 15,5 % łącznego światowego eksportu, przy czym w 2014 r. po raz pierwszy od czasu powstania UE wyprzedziły ją pod tym względem Chiny (16,1 % w 2014 r., wzrost do 17,8 % w 2015 r.), zaś UE ma nadal przewagę nad Stanami Zjednoczonymi (13,4 %); Stany Zjednoczone odnotowały natomiast większy udział w światowym imporcie (17,4 %) niż UE (14,5 %) lub Chiny (12,7 %).
Wartość prowadzonego przez Unię Europejską międzynarodowego handlu towarami z zagranicą (suma zewnętrznego wywozu i przywozu) wyceniono na 3 453 mld EUR w 2016 r. (za http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods)

Znaczący wzrost zainteresowania europejskich przedsiębiorców poszukiwaniem alternatywnych rynków zbytu skłania do zwrócenia się ku rynkom arabskim znad Zatoki Perskiej. Ekonomiści wskazują na zróżnicowaną, szybko rosnącą gospodarkę, stałe zapotrzebowanie na część towarów i usług oraz korzystne przepisy podatkowe.
Raport Global Investment Report z 2015 roku, opublikowany przez UNCTAD, prezentuje Zjednoczone Emiraty Arabskie, jako jednego z największych odbiorców bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie Azji Zachodniej, plasując się na drugim miejscu, tuż po Turcji. Według opublikowanych statystyk, w 2015 roku w ZEA zrealizowano inwestycje o łącznej wartości 13 mld dolarów (wzrost o 25 % w skali roku).
Gospodarka Dubaju zalicza się do największych gospodarek świata, jej zróżnicowanie i stały rozwój przyciągają coraz więcej inwestorów i przedsiębiorców, dla których emirat stanowi często HUB do ekspansji na Afrykę i Azję.
Niskie koszty logistyczne i operacyjne, światowej klasy infrastruktura, międzynarodowe perspektywy i liberalna polityka rządu przyciągają do Dubaju coraz szersze grono inwestorów.
Dla planujących prowadzenie działalności w emiracie, Dubaj zapewnia silnie rozwiniętą infrastrukturą gospodarczą, która przynosi znaczne korzyści zagranicznym firmom. Dorównując najwyższym standardom międzynarodowym, strefy wolne, usługi i infrastruktura oferują międzynarodowym firmom wachlarz możliwości odpowiedni dla różnego rodzaju działalności i przedsięwzięć, m.in. handlu, transportu i dystrybucji, produkcji i przetwórstwa oraz tworzenia oddziałów regionalnych.
Dubaj zapewnia międzynarodowym spółkom brak kontroli dewizowej, barier handlowych lub kontyngentów oraz konkurencyjne cła przywozowe, koszty pracy przy zapewnieniu wielojęzycznej i wykształconej siły roboczej, niskie koszty energii, nieruchomości, finansowania i wysoki poziom płynności. Dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską, Zjednoczone Emiraty Arabskie nie figurują na liście krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, czyli nie są postrzegane jako raj podatkowy pomimo zerowego podatku.

Kontakt

LP BAYER GROUP Sp. z o.o.
Plac Trzech Krzyży 3
00-535 Warszawa
NIP 7831755615